kim jesteśmy?

Czym jest ONR?

Obóz Narodowo-Radykalny jest ruchem społecznym skupiającym młodych Polaków, którym bliskie są takie wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Rodzina, Tradycja i Przyjaźń. Nie jesteśmy partią polityczną, gdyż nie interesuje nas udział w oligarchicznych rozgrywkach parlamentarnych.

Społeczeństwo

prowadzimy działalność charytatywną (krwiodawstwo, dary dla Domów Dziecka i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej)

Historia

współpracujemy ze środowiskami kombatantów, organizujemy wykłady, prelekcje, i wystawy


Aktywizm

W swoich działaniach łączymy formację ideową z czynną działalnością, gdyż sądzimy, że słowa niepodparte czynami są tylko pustym sloganem.

Jesteśmy Narodowcami XXI wieku, więc naszym celem nie jest historycyzm czy sentymentalizm, ale ciągły rozwój i praca nad odrodzeniem wartości narodowych i katolickich. Nie chcemy stać z boku i narzekać–chcemy brać sprawy w swoje ręce.

Nasza idea

Deklaracja Ideowa

W obliczu wyzwań i zagrożeń współczesnego świata, świadomi obowiązku i
odpowiedzialności wynikłych z dziedzictwa naszych Ojców Ideowych,
którzy poświęcili swoje życie walce o Wielką Polskę, my, działacze
odrodzonego Obozu Narodowo-Radykalnego, mając na celu zachowanie
depozytu Idei, wprowadzenie go w życie i przekazanie przyszłym
pokoleniom

Deklarujemy

nasze pismo

Narodowy Horyzont

Nasza organizacja posiada również swoje własne czasopismo tworzone w 100% przez Nas. Narodowy Horyzont jest kwartalnikiem z którego jesteśmy w pełni dumni, jak do tej pory wydaliśmy już 2 numer.


Zamów już dziś!

11 listopada

Marsz Niepodległości

Jesteśmy współorganizatorem Marszu Niepodległości, największej tego typu demonstracji w powojennej Polsce. Odbywa się ona w obecnej formie cyklicznie od 2010r. Jest to inicjatywa całkowicie oddolna finansowana z darowizn i przy udziale wolontariuszy.

0
tys
uczestników marszu
0
ratowników medyczncyh
0
członków SMN

Dołącz

Dołącz do Nas!

Dzisiaj nie musimy stawać z bronią w ręku przeciw najeźdźcy, dzisiaj nie musimy oddawać życia za Polskę i Polaków. Ale to nie znaczy, że możemy o Niej zapomnieć. 

Nowe czasy przyniosły nowe zagrożenia. Nowe problemy, z którymi musimy się mierzyć.  kryzys, biurokracja, masowa imigracja, konieczność wyjazdu za chlebem z naszego kraju dla wielu Polaków.

Te problemy nie pojawiły się znikąd.
Republika okrągłego stołu to sztuczny twór. Postkomuniści nadal tworzą rządzącą klikę.

Chcesz to zmienić?
Chcesz mieć wpływ i swój udział w walce o dobro naszego kraju?
Dołącz do nas! Dołącz do Obozu Narodowo-Radykalnego!

Skontaktuj się!

  • 791 30 1934
  • brygadakujawsko-pomorska@onr.com.pl
  • rekrutacja@onr.com.pl

Jak do Nas dołączyć?

  • Podejmij decyzję
  • Wyślij ankietę rekrutacyjną
  • Czekaj na telefon


Ankieta rekrutacyjna